Mekaniska Verkstädernas Riksförbund MVR

Vi utför allt från hangarbygge via byggsmide till tillverkning

av allra minsta polerade rostfria detalj.

Komplett maskinpark

Vår verkstad finns i Järna strax söder om Södertälje.

En komplett maskinpark och erfaren personal gör oss till ett flexibelt företag som kan möta alla våra kunders behov.

Vi har installerat en finplasma från tyska Messer som tar plåt med formaten 3000 x 2000 x 25 vilket ytterligare förkortar våra ledtider. Vi erbjuder naturligtvis även skärning för kunders räkning.

CE-Märkning

Vi är certifierade enligt SS-EN1090 och EN-ISO3834 och får CE-märka lastbärande stål vilket är ett lagkrav sedan 1 Juli 2014.

Validering av svetsutrustning

Vi validerar din svetsutrustning inför certifiering SS EN 1090 och årlig validering.

Läs mer »

Smide

På smidessidan bygger vi exempelvis arbetsplattformar, maskinstativ, monterar traversbalkar, trappor, räcken, stommontage m.m.

Läs mer »

Fastighet & Ställage

Vi bygger och reparerar ställage, installerar och reparerar stål- och branddörrar samt har en plåtsida som arbetar med all sorts plåtinklädnad (fasad, tak etc.).

Läs mer »

Besiktning av stålstommar

Vi erbjuder besiktning av bärande stålkonstruktioner. Då kontrolleras att stålkonstruktionen är utförd enligt ritningar och gällande lagkrav, exempelvis BSK07 eller SS-EN1090.

Läs mer »

Rostfritt

Vi arbetar mycket i rostfritt till AstraZeneca och Lantmännen. Vi tillverkar då exempelvis maskinunderreden, vagnar, skyddsplåtar, maskinombyggnad m.m.

Läs mer »

Kontrollansvarig

Vi har behörighet K som innebär att vi får agera kontrollansvarig vid nybyggnad av byggnad med fler än två våningar, vindkraftverk, byggnader med stora spännvidder med mera.

Läs mer »

Kurs Heta arbeten

Vi erbjuder kursen Heta arbeten. Kursen är till för de som arbetar med till exempel svetsning och andra brandfarliga arbeten på bland annat industrier.

Läs mer »