Besiktning av stålstommar

Vi erbjuder besiktning av bärande stålkonstruktioner.

Vid besiktningen kontrolleras att stålkonstruktionen är utförd enligt ritningar och gällande lagkrav, exempelvis BSK07 eller SS-EN1090.

Klicka här för att läsa mer om TR-stål »