Fastighet / Ställage

Denna avdelning arbetar med pallställage, branddörrar, rökluckor, plåttak, fasader, taksäkerhet och mycket annat som har med fastighetsreparation, underhåll och ombyggnad att göra.

Vi har certifierad besiktningsman och godkänd kontrollant för ställagebesiktning.

Svets & Maskin i Telge AB utför såväl nymontage som reparation och underhåll av både ställage och branddörrar.

Våra kunder inom ställage och branddörrar tillhör Sveriges största inom sina branscher.