Maskinpark

Svets & Maskin i Telge AB har en stor bredd.

Vi bygger och reparerar, installerar och reparerar stål- och branddörrar samt arbetar med all sorts plåtinklädnad (fasad, tak etc.).

På smidessidan bygger vi exempelvis arbetsplattformar, maskinstativ, monterar travers-balkar, trappor, räcken, stom-montage, m.m.

Här kan du se bilder från några av våra tidigare uppdrag.